فایل کامل بررسی غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا

بررسی غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا

,دانلود پایان نامه رشته حقوق

,بررسی غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا

,مقدمه
,یکی از مهمترین معاهدات تجارت جهانی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در توسعه جهانی سازی حقوق و نیز آزاد سازی و رفع موانع در تجارت بین الملل بسیار موثر بوده است.  امروزه داد و ستدهاى بین المللى از جهات زیادى با بیع داخلى تفاوت داشته و در برخى موارد مغایر است. به همین دلیل نیز قواعد و مقررات ویژه اى براى تجارت بین المللى در قالب «كنوانسیون هاى بیع بین المللى» تدوین و وضع شده، كه ممكن است با قوانین و مقررات داخلى بسیارى از كشورها، از جمله قوانین داخلى كشور جمهورى اسلامى ایران مطابقت نكند. بنابراین، جهت توجّه به برخى از قوانین و مقرارت بیع بین المللى در خصوص موضوع تحقیق، لازم است به غرر و موارد آن را در كنوانسیون بیع بین المللى كالا (1980) مورد بررسى قرار دهیم.
,امروزه ابعاد روابط تجارى بین المللى، بیش از پیش گسترش یافته است. ممكن است متبایعین، اتباع كشورهاى مختلف باشند و یا مبیع در كشورى غیر از كشور محلّ فعالیّت یا اقامت مشترى تسلیم گردد. بنابراین، تأدیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگى هایى روبه رو است و آثار ویژه اى را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل، اصول و مقرراتى را در این زمینه پیش بینى نموده كه در كشورهاى مختلف و در خصوص روابط حقوقى كه متضمن عنصر بین المللى است، به اجرا گذارده مى شود. كنوانسیون بیع بین المللى كالا مورّخ 1980، یك موافقت نامه براى وضع قانون متحدالشكل بین المللى در این راستاست. 
,این كنوانسیون مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده مى باشد و گستره وسیعى از موضوعات حقوق بیع، به ویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع، حقوق و تعهدات بایع و مشترى، انتقال ضمان معاوضى، راه هاى جبران خسارت ناشى از نقض قرارداد و موارد عدم مسئولیت را بررسى مى كند. در ضمن، برخى از اقسام بیع و اعتبار قرارداد یا هر یك از شرایط آن و نیز اثرى راكه ممكن است قرارداد نسبت به مالكیت كالا داشته باشد، از دایره شمول خود خارج نموده است (مواد 2 و 4 كنوانسیون).از دیگر ویژگى هاى كنوانسیون این است كه از عرف و عادت و گرایش هاى رایج تجارت بین الملل الهام گرفته است. افزون بر این،توازنى كافى نیز بین حقوق آمره ملّى و نظم عمومى و آزادى اراده طرفین برقرار كرده است (ر. ك: ماده 6 كنوانسیون).(15)كنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاى بیع بین المللى كالا (CCIS) از تاریخ اول ژانویه 1988 لازم الاجرا شده است. لازم الاجرا شدن كنوانسیون یاد شده واقعه اى بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب مى شود.(16)
,کلمات کلیدی:

,قاعده غرر

,موارد غرر

,غرر در معاملات

,غرر در معاملات بین المللى

,كنوانسیون بیع بین المللى كالا

,فهرست مطالب

, بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس كنوانسیون1980 آنسیترال

,مبحث اول كلیات
,گفتار نخست مشخصات كلى كنوانسیون بیع بین المللى (1980)
,گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس كنوانسیون1980
,گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در كنوانسیون1980

,مبحث دوم بررسى غرر در كنوانسیون1980 آنسیترال

,گفتار نخست ریسك (Risk) در كنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
,گفتار دوم تعریف كالا براساس كنوانسیون
,گفتار سوم موارد غرر در كنوانسیون1980 آنسیترال
,علم به اصل وجود كالا براساس كنوانسیون1980
,شرط قدرت بر تسلیم كالا در كنوانسیون1980 آنسیترال
,علم به مورد معامله در كنوانسیون1980 آنسیترال
,الف) علم به مبیع (كالا) در كنوانسیون
,ب) تعیین قیمت كالا در بیع بین المللى براساس كنوانسیون1980
,شیوه هاى قیمت گذارى كالا در كنوانسیون آنسیترال
,كتاب نامه
,الف) منابع فارسى
,ب ) منابع عربى
,ج ) منابع انگلیسى
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کارآموزی رشته برق و الکترونیک با عنوان سیستمهای تلویزیون

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت و اقتصاد با عنوان استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتری:بررسی براساس قابلیت های ‏CRM‏

تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب حقوق جزای عمومی

گردشگری و بررسی اثرات زیست محیطی آن

پروپوزال مستندات حکم حجاب در نظام قانونگذاری اسلامی مورد بررسی

بررسی فاکتورهای محیطی و تاثیر آنها بر عامل رضایتمندی از محیط کار

افزایش كارایی پرس و جوهای پایگاه داده تحلیلی با نگاشت مكعب مفهومی به فضای دوبعدی

خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری دکتر اسماعیل شیعه

پرسشنامه ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت کوه پیمایان شمال شهر تهران

پروپوزال مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق